Sherbimet tona

service icon

Për personat fizik

Këshillat tona ju ndihmojnë që të organizoni me sukses
buxhetin tuaj vetanak dhe familjar...
• Deklarimi i të ardhurave personale
• Deklarimi i tatimeve mbi pasurinë, objektet dhe tokën
• Konsulencë lidhur me trustin pensional
• Asistencë në administratën tatimore
• Hartim të planeve të biznesit dhe të kontratave
Lexo me shumë..

service icon

Konsulencë

Kurseni kohën – në momentin kur ju i besoni Konto-T, ju liroheni nga problemet financiare dhe do të keni më shumë kohë për vetën, familjen dhe miqtë tuaj.

service icon

Për ndërmarrjet

Konto-T ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe nuk është e kufizuar vetëm te këto:
• Shërbime të regjistrimit, transformimit dhe mbylljes së kompanisë ...
• Regjistrimi i faturave të shitjes dhe të blerjes
• Regjistrimi i veprimeve të arkës
• Hartimi i pasqyrave financiare dhe nxjerrja e bilancit financiar të vitit
• Regjistrimi i veprimeve të stokut
• Analiza e kostove të blerjes dhe çmimeve të blerjes
• Hartimi i inventarëve periodik të produkteve, mallrave, etj.
• Konsulenca të ndryshme financiare.
Lexo me shumë..

Pse KONTO-t

Për klientët që startojnë veprimtarinë e tyre, dhe kanë nevojë për një kompani të specializuar për të mbajtur librat e tyre kontabël, për të përgaditur pasqyrat financiare, për konsulencë në përputhje me standardet e kontabilitetit vendor, këshillim profesional dhe ndihmë për çështjet e kontabilitetit, atëherë ne jemi zgjidhja juaj!

"Për mua, nuk është e tëra te paraja. Mbase do të mund ta angazhoja një kontabilist me orar të plotë.
Por më shumë është te korrektësia dhe besimi që më kanë ofruar Konto-T."

Sani osmani

"Efikasë, të përgjegjshëm, respektues të afateve dhe me një ekipë e cila është e fiksuar pas detajeve, janë vetëm disa nga
vlerat të cilat i kemi gjetur nga përvoja jonë me ekipin e Konto-T."

Besnik Abazi

"Nuk e di as vet se në ç’siklet kisha qenë derisa nuk takova Konto-T. Tani kam shumë më pak stres
dhe më shumë kohë që t’i përkushtohem zhvillimit të mëtejmë të biznesit tim."

Gëzim Shaqiri

Disa nga klientet tanë

Mozaix

Mozaix eshte Kompani e cila mirret me zhvillimin e software applikacioneve.

Grafx

Kompani per brendim të banerave, broshura, reklama, reklama 3d

Nobel ilaç

Nobel ilaç është një nga dhjetë kompanitë më të mira në tregun farmacotik sipas IMS

Vas

I pari tour operator shqiptar qe ofron pushime gjate te gjithe kohes se vitit, ka 550 agjenci udhëtimi